Bạn hãy kiểm tra đường truyền mạng, tắt các phần mềm download, firewall từ phía dưới máy. Sau đó, vào trang chủ của TalkTV (http://TalkTV.vn) để tải xuống phiên bản mới và tự mình cài đặt.